Foto: Gisèle Freund porträtterad av Adrienne Monnier, 1936.

Grupp F (som i Freund)

Alltid en tisdag klockan 19. Alltid jämn vecka. Ingen ledig plats för närvarande.

Göran Segeholm
Göran Segeholm

Schema 2022

 • Tisdag 11 januari 2022, klockan 19:00
 • Tisdag 8 februari 2022, klockan 19:00
 • Tisdag 8 mars 2022, klockan 19:00
 • Tisdag 5 april 2022, klockan 19:00
 • Tisdag 10 maj 2022, klockan 19:00
 • Tisdag 7 juni 2022, klockan 19:00
 • Tisdag 12 juli 2022, klockan 19:00
 • Tisdag 9 augusti 2022, klockan 19:00
 • Tisdag 6 september 2022, klockan 19:00
 • Tisdag 4 oktober 2022, klockan 19:00
 • Tisdag 1 november 2022, klockan 19:00
 • Tisdag 13 december 2022, klockan 19:00
Feedbackgrupper

Kommentarer