JU vt 2022 med Göran

Vill du spara bilden? Helt okej, bara ladda hem och lägg in i ditt minnesalbum. 

Önskelista

Förstå varför vi gör som vi gör.

(Emma, Hanna, Tuva, Ellinor, Filippa)

Var börjar vi tänka?

(Astrid, Emily, Johanna, Isa, Linn)

 1. Formulera bildens arbete, det är en väldigt bra början. När du vet det kan du också avgöra om bilden ska vara en:
 • Avbildning (det vill säga, främst visa hur någonting ser ut. Detta förutsätter att läsaren är intresserad av att veta det.)
 • Gestaltning (det vill säga visa ett "osynligt" motiv, som t ex "trygghet" eller "vänskap".
 • Illustration (det vill säga en bild som visar vad ämnet handlar om. Kallas även "konceptbild" ibland.)
 • Narrativ (det vill säga en bild som lockar läsaren att se en djupare berättelse, och därigenom ökar engagemanget.
 • Staffage. En person i en etableringsbild, som bara fungerar som en del av miljön.

Hur ljus, komposition mm påverkar budskapet.

(Johanna, Wilma, Michella)

Ord för ljus:

Styrka. Du fattar.

Karaktär: Mjukt eller hårt. Hårt betyder skarp skuggkant, mjukt betyder luddig skuggkant.

Kontrast: Skillnaden i mörkhet/ljushet mellan skuggor och högdagrar. Hög kontrast betyder stor skillnad, låg kontrast betyder liten skillnad. Har ingenting att göra med karaktären.

Färg: Varmt (gulaktigt) eller kallt (blåaktigt).

Riktning: Medljus, motljus och sidljus de vanligaste.

Minst 5 nya begrepp ska vi förstå på djupet.  

(Viktor, Adam, Oscar, Filip, Isak)

 • Juxtaposition. En bild som innehåller två bildelement som vanligen inte kopplas samman. När "tiggare" och "lyxbil" syns i samma bild framstår tiggaren som ännu fattigare, och lyxbilen som ännu dyrare. Andra vanliga exempel är soldater + barn.
 • Narrativ. Narrativ betyder "berättelse", och en narrativ bild är en som lockar läsaren att tänka på vad som hände innan bilden togs, vad som kommer att hända efter att bilden tagits samt i vissa fall vad som händer utanför bildyten. Hemligheten bakom ett bra narrativ är att lägga ut små ledtrådar som läsaren kan forska vidare i.
 • Penumbra. Ett ord som beskriver övergången mellan skugga och högdager. Penumbran kan vara bred (då är ljuset mjukt) och smal (då är ljuset hårt).
 • Autenticitet. Ett oerhört viktigt begrepp som beskriver i vilken grad en läsare tror på att avsändaren är den som avsändaren utger sig för att vara. Spontanitet är en av många faktorer som påverkar autenticiteten. Diskussionen vi hade om att det sällan är lyckat att låta någon både göra något och titta in i kameran samtidigt, har med detta att göra. En tatuerare kan antingen bli porträtterad med sin tatuerarpenna i handen, eller vara i full färd med att tatuera någon. Men det blir sällan bra att blanda.
 • Separation. Att huvudblickfånget i en bild har tydliga konturer gentemot bakgrund och förgrund.
 • Gestaltning. När ditt motiv är något som inte har en fysisk kropp, men ändå finns. Som till exempel "trygghet" eller "panikångest".
 • Det avgörande ögonblicket. Det här är ett gammalt fotografiskt begrepp som betyder att varje skeende har ett specifikt ögonblick då det är som mest uttrycksfullt.
 • Taktil kvalitet. En kvalitetet hos en bild som väcker associationer till hur det känns att beröra något av det som finns i bilden.

Juridiska aspekter, GDPR mm

(Sofia, Emilia, Julia)

Att hålla koll på:

 • GDPR (General Data Protection Regulation) styr hur bilder lagras. Berör varken privatfotograferande, journalistik eller konstnärlig verksamhet. Gäller enbart digitalt lagrade bilder. Syftet med lagen är att förhindra att stora företag (facebook, google) lagrar persondata. Även anställda i ett företag måste ge samtycke för att bli fotograferade av företaget. Det måste vara frivilligt, och arbetsgivaren får inte göra överdrivna påtryckningar.
 • Lagen om namn och bild i marknadsföring: Ditt företag eller din organisation måste ha godkännande från alla som är identifierbara i bilder som används i marknadsföring.
 • Yttrandefriheten. Gör att det nästan alltid är tillåtet att fotografera. Däremot kan den som bestämmer över en lokal bestämma att man inte får vara där om man fotograferar, på samma sätt som en nattklubb kan bestämma att du inte får komma in om du bär jeans (så länge inte begränsningen diskriminerar på grund av t ex sexuell läggning eller etnicitet). Däremot är det inte mycket ägaren av den här lokalen kan göra om du ändå tar några bilder. Avhysning är det enda. Om ägaren anser att du skadat verksamheten genom att fotografera måste det gå till civilrätt — det vill säga att ägaren i domstol måste bevisa att bilderna åsamkat skada.
 • Dock gäller inte detta skyddsobjekt. Där får du inte fotografera under några omständigheter. Det gäller t ex militära anläggningar.
 • Lagen om kränkande fotografering gör det också olagligt att fotografera om samtliga tre av dessa omständigheter är uppfyllda: 1. Fotograferingen sker i ett "privat utrymme", där man kan räkna med att inte behöva vara iakttagen. T ex på en toalett eller i sitt sovrum. 2. Fotograferingen sker i smyg. 3. Parterna har inte i förväg kommit överens om att det är ok att den ena fotograferar den andra i smyg i ett privat utrymme.

Göran, var inte luddig.

(Mathilda, Lisa, Linnéa, Lina)

Lovar att försöka.

Lär oss typiska fel!

(Simon, Emmi, Oskar)

 1. Att underskatta hur viktigt det är vilka värderingar en bild förmedlar indirekt.
 2. Att tro att varje enskild bild måste "beröra" läsaren. Ibland är det information som ska förmedlas (som med etableringsbilder), men då vet vi oftast att läsaren redan är intresserad av ämnet.
 3. Ett jättejobbigt fel är att missa separationen. (Se ordlistan).
 4. Ett annat vanligt fel är att missa att formulera sin intention med bilden. Utan den vet man inte vad som är bra och inte.
 5. Ett annat vanligt fel är att inte hålla koll på bildkanterna under fotograferingen, så att man av misstag kapar intressanta delar.
 6. Irrelevanta blickfång tar onödig tankekraft från det som bilden verkligen ska förmedla.
 7. Onödig dramatisering av bilden, t ex att slentrianmässigt luta kameran trots att det inte har någon funktion, eller rent av motverkar bildens tänkta funktion.
 8. Många nybörjare underskattar dock värdet av extra detaljer, utöver huvudblickfånget.
 9. Ett vanligt fel är att inte tänka på alla vinklar som bilden kan tas ur, utan bara välja första bästa.
 10. Nybörjare underskattar ofta ljusets betydelse för hur bilden blir läst.
 11. Ett vanligt misstag är att överredigera i tron att det ska rädda en dåligt tagen bild.

Bildens funktioner 

Det finns ingen allmänt accepterad, erkänd indelning av bildens funktioner, men här är några punkter som brukar återkomma. 

 • informera
 • väcka känslor
 • väcka tankar
 • engagera
 • förmedla avsändarens värderingar Detta är den funktion hos bilden som mest ofta förbises. 

Workshopuppgift 1: Personalporträtt

Du har fått i uppgift att planera porträtt av de 12 anställda i en livsmedelsaffär. Du ska beskriva hur bilderna ska se ut med avseende på:

 • Bakgrund
 • Ljus
 • Komposition
 • Narrativ
 • Teknik
 • Speciell twist som får bilderna att stå ut ur mängden.

Om du inte gjorde uppgiften i samband med lektionen: Skriv för varje punkt ovan hur du motiverar dina val.  

Lämna in till Göran här:

Lämna in till Daniel på vanliga sättet: workshopuppgift 1.

Workshopuppgift 2: Narrativ med och utan personer

För att fullgöra den här workshopuppgiften ska du försöka skapa två narrativa bilder — de ska alltså få läsaren att associera till vad som hände före och efter det att bilden togs. En av bilderna ska innehålla en huvudperson (och eventuellt bifigurer om du vill), den andra bilden ska inte innehålla några människor alls, men ändå få läsaren att vilja skapa en berättelse i huvudet.

Lämna in till Göran här.

Lämna in till Daniel på vanliga sättet: workshopuppgift 2.

Tillägg: Den andra delen av uppgiften — den utan huvudperson — ska vara inlämnad kl 09.00 den 20 april.

Onsdag 20 april: Här är länken till narrativövningen

Workshopuppgift 3: Komposition med tydlig entré och hög komplexitet.

Gör en bild som innehåller många bildelement (= hög komplexitet), men som ändå är lätt att börja läsa tack vare att ett bildelement är särskilt framträdande (= huvudblickfång).

Här lämnar du in till Göran

Glöm inte att lämna in i Canvas också, annars får ni inga betyg!!!

Workshopuppgift 4: Bildsätt en text om bildkomposition.

Ladda ner den här filen:

Läs hela texten och välj självständigt ut sex textavsnitt som du sedan illustrerar med hjälp av bilder som du tagit själv. Till exempel:

Att komponera in ”en ram i ramen” är ett annat klassiskt grepp som också handlar om att utnyttja en förgrund. Genom att till exempel ta ett porträtt genom en backspegel på ett fordon kan fotografen skapa en känsla av att motivet är en bild i bilden. Att ta ett porträtt av någon genom ett fönster är en liknande idé.

Montera dina sex olika textavsnitt med bilderna du tagit i ett PDF-dokument och ladda upp till Göran:

Här laddar du upp PDF-filen till Göran.

Glöm inte att också ladda upp den till Canvas.

Deadline är 26 april klockan 08:50.

Workshopuppgift 5: Etableringsbild

Den här övningen är en förberedelse för slutuppgiften, som innehåller minst en bild som skildrar den miljö där en viss händelse, eller händelser, utspelar sig.

 1. Välj en miljö som intresserar dig. Till exempel din egen bostad, Resecentrum i Jönköping, högskolan, en park eller en bensinstation.
 2. Ta en bild som visar mycket av miljön (hög komplexitet), men som ändå är lätt att läsa och ta till sig. Du får ha med människor, men de ska inte vara så nära kameran att bilden uppfattas som ett porträtt. Inga människor eller djur ska titta in i kameran.

Här lämnar du in din etableringsbild till Göran

Glöm inte Canvas också!

Deadline är 26 april klockan 08:50.

Workshopuppgift 6: Två känslor för en bostad.

Välj ut en bostad. Kan vara din, kan vara en väns. Gör en bild som förmedlar en positiv bild av denna bostad. Inga människor får vara med i bilden.

Gör en bild till av samma bostad. Denna ska förmedla en negativ känsla. Du får fortfarande inte ha några personer med i bilden.

Här lämnar du in dina två bilder till Göran

Glöm inte Canvas!

Deadline är 26 april klockan 08:50.

Workshopuppgift 7:  Arkivbild fattigpensionärer

Du jobbar på ett tidningsförlag.

Din chef har givit dig i uppgift att ta fram en bild som kan illustrera en artikel om fattigpensionärer. Många äldre har svårt att klara sig på sin pension.

Eftersom ni har avtal med Johner bildbyrå kräver er chef att ni hämtar bilderna därifrån.

Chefen vill ha tre förslag på illustrationer.

 • En konceptbild (symbolisk). En konceptbild visar en idé: till exempel att den här texten handlar om pengar. Ibland kallas konceptbild genrebild. Denna bild ska på en sekund få läsaren att förstå att texten handlar om ekonomi, och allra helst om ekonomi för äldre.
 • En intim bild, som får läsaren att känna sympati med en individ (som ju då måste vara en äldre person).
 • En narrativ bild, som kanske handlar om hur någon står i affären och ska köpa något. Eller lagar mat. Eller går förbi ett skyltfönster med resor som är alldeles för dyra.

Döp bildfilerna så att chefen förstår vilken bild som är vilken.

 • konceptbild.jpg
 • intim.jpg
 • narrativ.jpg

Du får bara leta i 45 minuter.

Här lämnar du in till Göran

Glöm inte att lägga upp på Canvas också!!!

Workshopuppgift 8: ... tänker på ...

1. Komplettera titeln med ett personnamn och ett ämne. Till exempel:
”Leif tänker på global uppvärmning”
”Ellinor tänker på kärleken”
”Mehrdad tänker på musik”
Detta är den enda text som ingår i projektet.
Texten får inte innehålla adjektiv. ”Mehrdad tänker på vacker musik” är alltså förbjudet. För vad personen känner medan dessa tankar pågår ska vi nämligen gestalta i bild — se punkt 2:

2. Du ska göra sex kvadratiska bilder som dels visar vad subjektet (Leif, Ellinor, Mehrdad) associerar med ämnet (innehåll), dels hur tankarna påverkar subjektets känsloliv (gestaltning).
En avgörande faktor i valet av bildspråk är om du väljer att fotografera ur subjektets perspektiv (alltså att vi ser världen genom personens ögon) eller om du är en fristående berättare som kan fotografera subjektet i en eller flera av de sex bilderna.

3. Målet med det här lilla miniprojektet är att bilderna tillsammans med texten ska ge läsaren en överraskande, rolig och kreativ åktur. Till exempel blir titeln
”Eva tänker på Stockholm”
på ett sätt om de sex bilderna visar vanliga turistmål i huvudstaden. Kanske en gnutta förutsägbart, eftersom läsaren förmodligen också skulle tänka på Stockholm om hen står och tittar på stadshuset.
Serien ”Eva tänker på Stockholm” blir på ett helt annat sätt om bilderna visar att Twilight hänger tvätt utomhus, plockar svamp och klappar kor. En sådan serie lämnar över mycket mer till betraktaren. Längtar hon till storstaden? Eller är hon glad att hon lyckades ta sig därifrån? Hennes känslotillstånd avslöjas av bildernas formspråk. Ljusa toner/mörka toner? Orolig komposition/harmonisk komposition? ”Äkta” färger/förvrängda färger?

Här lämnar du in bilderna:

https://www.dropbox.com/request/hJKbJjpk5iv3uBenklaI

Glöm inte att också ladda upp till Canvas!!!

Filerna ska vara i jpg-format. Döp filerna till titeln för ditt projekt, samt nummer 1-6, så här:
"Göran tänker på katter 1.jpg"
"Göran tänker på katter 2.jpg"
och så vidare.

Workshopuppgift 9: Fotografera som diCorcia

Philip-Lorca diCorcia är en världsberömd fotograf, främst känd för sitt sätt att skapa stillsamma bilder som ändå känns som om de är tagna ur en film. Genom att placera ut små ledtrådar väcker han läsarens lust att fundera över vad som hände innan bilden togs, och vad som kan tänkas hända efteråt.

Det här kallas ju, som du vet, för narrativ. Så vi ska alltså göra bilder med ett starkt narrativ, utan att det som händer är särskilt dramatiskt.

På webbplatsen som jag länkar till nedan finns 50 bilder av diCorcia. Titta igenom alla som är tagna fram till 1992 och låt dig inspireras. Ditt jobb är att göra en bild som ser ut som att den skulle kunna varit tagen av diCorcia, även om platsen inte är USA på 80- eller 90-talet. Tänk på ungefär hur mycket rekvisita som är "lagom", och försök att få en känsla för vilken typ av ljus diCorcia tycker mest om.

Det måste vara minst en person med i bilden, men det får vara flera.

Philip-Lorca diCorcia | MoMA
American, born 1951. Philip-Lorca diCorcia’s photographs straddle truth and fiction by combining real people and places—but not necessarily people and places that naturally go together. The theatricality of his images is carefully constructed: he arranges the objects of each scene and devises precis…

Här lämnar du in bilden till Göran.

Glöm inte att lämna in den på Canvas också.

Ses den 16 maj!

Workshopuppgift 10: Två extrema typer av porträtt

Detta är en individuell uppgift, men du får gärna arbeta tillsammans med andra. Men du lämnar in dina egna två bilder, och de måste vara unika för just dig och inte kopior av någon annans.

Det ena porträttet är en deadpan, där varken innehåll eller form är uttrycksfulla.

Den andra bilden är expressiv, där både ditt motiv (personen du porträtterar) OCH din form är uttrycksfulla.

Döp filerna till:

deadpan.jpg

expressiv.jpg

Syftet med övningen är att vi ska träna på vår uppfattning kring vad som är expressivt och inte, och vilka grepp vi kan ta för å ena sidan "ladda" en bild, och å andra sidan göra en bild extremt neutral.

Här lämnar du in dina båda bilder.

Slutuppgiften!

Slutuppgift: En relation skildrad i tolv bilder.

Din slutuppgift är ganska omfattande. Du ska skildra en relation i tolv bilder.

Relationen

Följande kriterier gäller för vilken typ av relation du får välja.

 1. Relationen ska bestå av två parter, t ex mor och dotter eller ett kärlekspar.
 2. Minst en av parterna måste vara en individ med känslor och vilja, men inte båda. Behöver dock inte vara en människa, det kan också vara t ex en hund. Det är alltså ok att göra en bildserie om Emils relation till studentlivet. Det går också att göra en skildring där ena parten är frånvarande, till exempel Francesca och hennes döda syster.
 3. Relationen kan vara helt okomplicerad, alltså att parterna (om det är ett par) verkligen älskar varandra på alla sätt och vis och allt är bara positivt. Men sannolikheten att engagera läsaren ökar om du väljer en relation som har både positiva och negativa sidor. Precis som med teveserier alltså, det måste finnas något att tänka på, både bra och dåligt.

Målet med din skildring i sin helhet ska du formulera i skrift.

För att jag ska kunna bedöma hur bra du lyckats, så behöver jag veta vad du försökte åstadkomma. Därför måste din beskrivning av vad du vill åstadkomma vara ganska utförlig, och den presenteras i skriftlig form. Du måste skriva saker som till exempel:

I min skildring "Emelie och fotbollen" har jag försökt fånga både glädjen i framstegen och i att umgås med lagkamraterna, men även den stora trötthet hon kan känna när hon ska ge sig ut på sina tidiga löprundor.

Varje bild ska ha en bildtext

Yes. Ibland kan bildtexten vara så kort som "Klockan är 18:30, och Nadja är redan färdig att gå och lägga sig."

Du ska beskriva varje enskild bilds funktion

I dokumentationen till slutuppgiften måste du beskriva vad du tänkt med varje enskild bild i serien, vad just den bilden ska bidra med till helheten. Jag måste också kunna se att du vet vad du gör, så du skriver till exempel något i den här stilen (detta är alltså inte detsamma som bildtexten).

Nu är Ronny på nattklubben, här kan han och Katja verkligen leva ut tillsammans. Deras vanliga vardagsbekymmer är glömda, de dansar och dricker. För att gestalta den här bekymmerslösheten har jag valt en uttrycksfull bild med lutande horisont och en liksom explosiv komposition där jag gått väldigt nära. Bilden är oskarp, vilket jag anser ytterligare understryker Ronnys berusade tillstånd. Färgerna är lite tillskruvade i Photoshop, även det för att understryka att Ronny och Katja nu befinner sig i en värld som är fjärran från den vanliga grå vardagen.

Du ska göra sammanlagt tolv bilder, och bilder av följande typer måste vara med för att du ska bli godkänd:

 • Minst en etableringsbild. Var utspelar sig den här historien? Vad är det för årstid? Vilken tid på dygnet? Vilket socioekonomiskt sammanhang?
 • Ett intimt porträtt av varje part. Om du har en huvudperson = 1 porträtt. Om du har två = 2 porträtt eller ett porträtt där båda är med. Med "intimt" porträtt menar jag att personen ska kännas uppriktig och nära. Så avhåll dig från den typen av "trevliga leenden" som man ser till exempel i skolfoton.
 • Minst en narrativ detaljbild. Narrativa detaljer är bilder utan människor, men med en fångad detalj som fördjupar berättelsen. Kan till exempel vara ett fotografi som visar att en person har ett fotografi av en annan person i sin plånbok. Det kan också vara en bild in i kylskåpet hemma hos Ronny, där vi ser vad han brukar äta.
 • Minst ett "händelselöst narrativ med människa". Lär av Philip-Lorca diCorcia. Detta är alltså en bild som ska väcka känslan "vad har hänt?". Minst en av dina huvupersoner ska vara med i bilden, men den ska vara passiv.
 • Minst en bild som är aktiv och narrativ. Med detta menar jag att vi får se minst en av huvudpersonerna i handling, att hen gör någonting. Det kan vara något stillsamt, som till exempel att måla naglarna eller brygga kaffe.

Dessa 5 bilder är alltså obligatoriska. De övriga 7 bilderna styr du över helt själv. Glöm inte att ange i bildbeskrivningen vilken bild du anser är vilken.

Fotograferingen: Du måste fotografera vid minst 3 olika tillfällen

När det gäller fotograferingen så måste din skildring bygga på att du skaffar ditt material vid minst 3 olika tillfällen. Detta för att:

 • Det ska bli en bredd i din skildring (t ex vad gäller olika miljöer, olika tider på dygnet, dina personer har inte samma kläder hela tiden).
 • Du ska gå igenom ditt material mellan fotograferingarna, och få tid att reflektera över hur du ska komplettera och gå vidare.

Lämna in texten i PDF-format, och bilderna som .jpg-bilder (inte monterade i PDF-dokumentet).

Jag vill alltså ha 13 filer av dig. Bilderna vill jag att du numrerar från 01–12, så att de kommer i rätt ordning. Se till att detta nummer ligger allra först i filnamnet [01 hemma hos Ronny.jpg]

Ditt PDF-dokument ska innehålla följande:

 • Titel på ditt projekt.
 • Ditt namn.  
 • En presentation av projektet i sin helhet.
 • En kort beskrivning över dina minst 3 olika fototillfällen, och hur du valt dem.
 • En lista över de bilder som ingår, och för varje bild ska du ange:
 1. Bildens nummer.
 2. Bildtext (alltså en kortare text av den typ som kan användas vid en eventuell publicering, ofta bara en enda mening).
 3. Din beskrivning av bildens funktion i serien, och hur du gjort för att bilden ska fungera så bra som möjligt.
 4. Du ska också ange om denna bild är en av de fem obligatoriska bilderna, och i sådana fall vilken.

Deadline är tisdag 31 maj.

För att jag ska hinna läsa igenom din text och se dina bilder innan slutredovisningen den 2 juni, så behöver jag ditt material senast tisdagen 31 maj (midnatt).

Här lämnar du in materialet till mig.

Och på Canvas lämnar du in samma material, i en mapp som troligen heter "Slutuppgift".

Vad behöver jag för att få G?

För att få godkänt ska du ha uppfattat alla instruktioner korrekt samt följa dem.

Vad behöver jag för att få VG?

För att få VG ska du till fullo förstå och följa alla instruktioner ovan, samt genom både dina bilder och tillhörande texter visa att du har en god känsla och förståelse för hur bilder kommunicerar och samverkar med varandra.

Dina bilder behöver uppnå viss höjd när det gäller kreativitet estetiskt uttryck. Det är alltså inte möjligt att få VG om det framstår som att du är oengagerad i ditt projekt.

Du ska också visa att du behärskar den terminologi vi använt under kursen för att beskriva olika element (t ex "narrativ", "juxtaposition", "intim", "informativ", "gestaltande/gestaltning", "illustration", "staffage", "komposition", "mjukt ljus/hårt ljus").

Frågor?

Det går bra att mejla mig på goran@bildspraket.se om du behöver fråga något kring slutuppgiften. Starta ämnesraden med JU2022, för jag har autosortering på min mejl. Det gör det så mycket lättare för mig.

Lycka till!

/Göran