JU vårterminen 2023

Dokumentationssida för kursen i fotografi/visuell kommunikation med Göran Segeholm

Önskelistan

Detta har Göran lovat att han ska hjälpa oss att lära oss.

Anna, Malin, Alida, Hjalmar

En röd tråd i bildserier.

En bildserie kan vara en avsändares hela kommunikation.

 • Innehåll (teman i innehållet)
 • Form (t ex redigering med olika teman — varmt/kallt)

Nora, Kajsa, Nora, Elsa

Att formulera vad som är en bra bild i ett visst sammanhang.

För det första, en bra bild är en bild som bär och förmedlar avsändarens värderingar. Bilden kan öka avsändarens autenticitet, vilket betyder att folk upplever att man är det man påstår sig vara. Därför bör varje avsändare tänka igenom sitt bildspråk baserat på vilka signaler det sänder på ett omedvetet plan. Till exempel: Om vi säger oss vara för jämställdhet, syns det i våra bilder?

Bildens funktioner:

Det finns ingen allmänt accepterad, erkänd indelning av bildens funktioner, men utöver att förmedla avsändarens värderingar är detta några punkter som brukar återkomma.

 • informera
 • aktivera
 • engagera
Kajsa, Hugo, Sebastian, Madelene

Allt om ljusets förhållande till känslor och gestaltning.

 • Hur man kan använda ljus i komposition.

Jakob, Johnny, Evelina, Carolina

Hur berättar man något i en bild?

 • Narrativ — bilder som ser ut som stillbilder ur filmer.
 • Juxtaposition — bilder som läsaren att lägga pussel.

Hampus, Tim, Rasmus, Joanna

Hur kan vi hitta en signatur som gör att vi står ut ur mängden?


Komposition — hur funkar det?


Do's & Don'ts

Vår lista över vad du bör och inte bör göra. 

 • DO Formulera alltid vad bilden ska ha för funktion. Om du inte förstår funktionen, så kan du inte heller avgöra bildens kvalitet. Detta övade vi i workshopövning 1: Personalporträtt
 • DON'T Underskatta inte bildens påverkan på betraktaren — oavsett betraktaren är medveten om det eller inte.

Personalporträtt

workshopuppgift 1

Workshopuppgift 1: Personalporträtt

Du har fått i uppgift att planera porträtt av de 12 anställda i en livsmedelsaffär. Du ska beskriva hur bilderna ska se ut med avseende på:

 • Bakgrund
 • Ljus
 • Komposition
 • Narrativ
 • Teknik
 • Speciell twist som får bilderna att stå ut ur mängden.

Om du inte gjorde uppgiften i samband med lektionen: Skriv för varje punkt ovan hur du motiverar dina val.

Redovisning klockan 13:38. Då ska allt material vara inlämnat.

Här lämnar gruppen in noteringar i text samt eventuella illustrationer.

Samt: Lämna in till Daniel på vanliga sättet: workshopuppgift 1.

Narrativ med och utan person

workshopuppgift 2

Workshopuppgift 2: Narrativ med och utan personer

För att fullgöra den här workshopuppgiften ska du försöka skapa två narrativa bilder — de ska alltså få läsaren att associera till vad som hände före och efter det att bilden togs. En av bilderna ska innehålla en huvudperson (och eventuellt bifigurer om du vill), den andra bilden ska inte innehålla några människor alls, men ändå få läsaren att vilja skapa en berättelse i huvudet.

Här lämnar du in bilderna till Göran.

Deadline för båda bilderna är kl 08:50 den 18 april.

Glöm inte att också ladda upp bilderna på Canvas: workshopuppgift 2.

Genomgången (tisdag morgon)

Här är bilderna med människor.

Här är bilderna utan människor.

Juryövning

Klassen delas in i nio grupper, två och två. Varje grupp utgör en ”jury”.

Juryns uppgift är att utse de tre bilderna med starkast narrativ ur mappen med bilder av människor. De ska vara graderade, 1:a, 2:a och 3:e plats.

Alla val ska vara väl motiverade.

Utöver detta ska juryn också utse ”minst engagerande bilden".

Mejla jurygruppens resultat till goran@bildspraket.se

Vi samlas i salen igen klockan 09:45 – och då ska alla resultat vara inskickade.

Etableringsbild

workshopuppgift 3

Workshopuppgift 3: Etableringsbild

Den här övningen är en förberedelse för slutuppgiften, som innehåller minst en bild som skildrar den miljö där en viss händelse, eller händelser, utspelar sig.

 1. Sök upp den miljö du fått tilldelad: Resecentrum, Rådhusparken, Juneparken eller högskoleområdet.
 2. Ta en bild som visar mycket av miljön (hög komplexitet), men som ändå är lätt att läsa och ta till sig genom att den har ett tydligt huvudblickfång. Du får ha med människor, men de ska inte vara så nära kameran att bilden uppfattas som ett porträtt. Inga människor eller djur ska titta in i kameran. Arbeta gärna med förgrund för att skapa en djupkänsla i bilden.

Här lämnar du in din bild till Göran.

Glöm inte att också lämna in till Canvas.

Genomgången.

Här är länken till alla bilder.

Vi tittar efter följande faktorer:

 • Huvudblickfång (main focus of interest). Finns ett tydligt huvudblickfång, eller flackar blicken?
 • Går ögat lätt vidare till sekundära blickfång? (önskvärt)
 • Information. Får läsaren tillräcklig förståelse för hur miljön ser ut (kan läsaren med hjälp av fotografiet skapa en mer eller mindre korrekt bild i sin fantasi?).
 • Staffage. Finns människor med som ett inslag i miljön (oftast positivt)?
 • HOT: Alltför stark närvaro av människor/djur. Är närvaron av en individ så pass påtaglig att bilden övergår från att vara en miljöskildring till att bli ett porträtt eller en narrativ bild?
 • Rumskänsla. Upplevs bilden som ”djup” på ett fysiskt plan (är för det mesta positivt, men inte alltid).

Etableringsbild för framtiden

workshopuppgift 4

Workshopuppgift 4: Etableringsbild för framtiden.

Ta en etableringsbild som skildrar miljön kring platsen där du är bosatt just nu. Applicera all kunskap du tillägnade dig i den första övningen med etableringsbilder. Tänk dig att när du tittar på bilden om tio eller tjugo år, så ska den väcka många minnen för dig personligen, och du ska kunna använda den om du vill berätta för någon annan om hur det var för dig på den tiden.

Här laddar du upp bilden. Deadline är måndag den 24 april kl 21:00.

En bostad, två känslor

workshopuppgift 5

Workshopuppgift 5: Två känslor för en bostad.

Välj ut en bostad. Kan vara din, kan vara en väns. Gör en bild som förmedlar en positiv bild av denna bostad. Inga människor får vara med i bilden.

Gör en bild till av samma bostad. Denna ska förmedla en negativ känsla. Du får fortfarande inte ha några personer med i bilden.

Ju ”mindre” grepp du använder för att genomföra din gestaltning, desto bättre. Idealet för den här övningen är att läsaren bara ”känner” att bostaden är behaglig eller obehaglig utan att exakt kunna sätta fingret på vad det är. Detta är en svår balansgång. Om du gör för lite så uteblir effekten av gestaltningen. Gör du för mycket så ”ser läsaren igenom” gestaltningen, och då kan det slå tillbaka och bli sin motsats. Bilden så att säga ”översäljer” sin gestaltning till den grad att läsaren inte vill tro på den.

Här laddar du upp bilderna. Deadline är måndag den 24 april kl 21:00.

Glöm inte att också lämna in på Canvas.

Bildsätt bildkomposition

workshopuppgift 6 

Workshopuppgift 6: Bildsätt en text om bildkomposition.

Ladda ner den här filen:

Läs hela texten och välj självständigt ut sex textavsnitt som du sedan illustrerar med hjälp av bilder som du tagit själv. Till exempel:

Att komponera in ”en ram i ramen” är ett annat klassiskt grepp som också handlar om att utnyttja en förgrund. Genom att till exempel ta ett porträtt genom en backspegel på ett fordon kan fotografen skapa en känsla av att motivet är en bild i bilden. Att ta ett porträtt av någon genom ett fönster är en liknande idé.

Montera dina sex olika textavsnitt med bilderna du tagit i ett PDF-dokument och ladda upp till Göran.

Ladda även upp de sex bilderna du gjort separat. Döp filerna så att det är lätt att förstå vilken aspekt av bildkomposition som du vill att de ska illustrera. Jag vill alltså ha sju dokument allt som allt för denna uppgift — en PDF-fil och sex JPG-filer.

Här laddar du upp ditt PDF-dokument samt de sex bilderna. Deadline är måndag den 24 april kl 21:00.

Distansträff 25/4

kl 09:00

Vi börjar klockan 9:00.

Här är länken till själva träffen.

Fattigpensionär

workshopuppgift 7

Workshopuppgift 7: Arkivbild fattigpensionärer

Du jobbar på ett tidningsförlag.

Din chef har givit dig i uppgift att ta fram en bild som kan illustrera en artikel om fattigpensionärer. Många äldre har svårt att klara sig på sin pension.

Eftersom ni har avtal med Johner bildbyrå kräver er chef att ni hämtar bilderna därifrån.

Chefen vill ha tre förslag på illustrationer.

 • En konceptbild (symbolisk). En konceptbild visar en idé: till exempel att den här texten handlar om pengar. Ibland kallas konceptbild genrebild. Denna bild ska på en sekund få läsaren att förstå att texten handlar om ekonomi, och allra helst om ekonomi för äldre.
 • En intim bild, som får läsaren att känna sympati med en individ (som ju då måste vara en äldre person).
 • En narrativ bild, som kanske handlar om hur någon står i affären och ska köpa något. Eller lagar mat. Eller går förbi ett skyltfönster med resor som är alldeles för dyra.

Döp bildfilerna så att chefen förstår vilken bild som är vilken.

 • koncept.jpg
 • intim.jpg
 • narrativ.jpg

Du får bara leta i 40 minuter.

Här lämnar du in till Göran

Glöm inte att lägga upp på Canvas också!!!

... tänker på ...

workshopuppgift 8

Workshopuppgift 8: ... tänker på ...

1. Komplettera titeln med ett personnamn och ett ämne. Till exempel:
”Leif tänker på global uppvärmning”
”Ellinor tänker på kärleken”
”Mehrdad tänker på musik”
Detta är den enda text som ingår i projektet.
Texten får inte innehålla adjektiv. ”Mehrdad tänker på vacker musik” är alltså förbjudet. För vad personen känner medan dessa tankar pågår ska vi nämligen gestalta i bild — se punkt 2:

2. Du ska göra sex kvadratiska bilder som dels visar vad subjektet (Leif, Ellinor, Mehrdad) associerar med ämnet (innehåll), dels hur tankarna påverkar subjektets känsloliv (gestaltning).
En avgörande faktor i valet av bildspråk är om du väljer att fotografera ur subjektets perspektiv (alltså att vi ser världen genom personens ögon) eller om du är en fristående berättare som kan fotografera subjektet i en eller flera av de sex bilderna.

3. Målet med det här lilla miniprojektet är att bilderna tillsammans med texten ska ge läsaren en överraskande, rolig och kreativ åktur. Till exempel blir titeln
”Eva tänker på Stockholm”
på ett sätt om de sex bilderna visar vanliga turistmål i huvudstaden. Kanske en gnutta förutsägbart, eftersom läsaren förmodligen också skulle tänka på Stockholm om hen står och tittar på stadshuset. Det är inte det vi vill uppnå.

Istället: Serien ”Eva tänker på Stockholm” blir på ett helt annat sätt om bilderna visar att Eva hänger tvätt utomhus, plockar svamp och klappar kor. En sådan serie lämnar över mycket mer till betraktaren. Längtar hon till storstaden? Eller är hon glad att hon lyckades ta sig därifrån? Hennes känslotillstånd avslöjas av bildernas formspråk. Ljusa toner/mörka toner? Orolig komposition/harmonisk komposition? ”Äkta” färger/förvrängda färger?

Här lämnar du in bilderna.

Glöm inte att också ladda upp till Canvas!!!

Filerna ska vara i jpg-format. Döp filerna till titeln för ditt projekt, samt nummer 1-6, så här:
"Göran tänker på katter 1.jpg"
"Göran tänker på katter 2.jpg"
och så vidare.

Bildord (workshopövning)

Separation

Fotografens röst / signatur

Blickfång / sekundärt/primärt / intentionalitet

Komposition

Gestaltning / Gestalta (motsats avbildning)

Etableringsbild / Staffage

Narrativ

Tidlöst

Innehåll / juxtaposition

workshop i klass

Ett talande subjekt

Genomgång av övningen ... tänker på ...

Här är länken till dropbox

Fotografera som diCorcia

workshopuppgift 9

Workshopuppgift 9: Fotografera som diCorcia

Philip-Lorca diCorcia är en världsberömd fotograf, främst känd för sitt sätt att skapa stillsamma bilder som ändå känns som om de är tagna ur en film. Genom att placera ut små ledtrådar väcker han läsarens lust att fundera över vad som hände innan bilden togs, och vad som kan tänkas hända efteråt.

Det här kallas ju, som du vet, för narrativ. Så vi ska alltså göra bilder med ett starkt narrativ, utan att det som händer är särskilt dramatiskt.

På webbplatsen som jag länkar till nedan finns 50 bilder av diCorcia. Titta igenom alla som är tagna fram till 1992 och låt dig inspireras. Ditt jobb är att göra en bild som ser ut som att den skulle kunna varit tagen av diCorcia, även om platsen inte är USA på 80- eller 90-talet. Tänk på ungefär hur mycket rekvisita som är "lagom", och försök att få en känsla för vilken typ av ljus diCorcia tycker mest om.

Du lämnar in två bilder. En som är den du valt, och en av ett försök som du valde bort.

Det måste vara minst en person med i bilden, men det får vara flera.

Philip-Lorca diCorcia | MoMA
American, born 1951. Philip-Lorca diCorcia’s photographs straddle truth and fiction by combining real people and places—but not necessarily people and places that naturally go together. The theatricality of his images is carefully constructed: he arranges the objects of each scene and devises precis…

Här lämnar du in bilden till Göran.

Deadline 3 maj kl 09:00

Glöm inte att lämna in den på Canvas också.

Ljusets egenskaper

Hur ljus påverkar bildens gestaltning

Styrka. Inget mer att säga om det.

Karaktär: Mjukt eller hårt. Hårt betyder skarp skuggkant, mjukt betyder luddig skuggkant.

Kontrast: Skillnaden i mörkhet/ljushet mellan skuggor och högdagrar. Hög kontrast betyder stor skillnad, låg kontrast betyder liten skillnad. Har ingenting att göra med karaktären.

Färg: Varmt (gulaktigt) eller kallt (blåaktigt).

Riktning: Medljus, motljus och sidljus de vanligaste.

Slutuppgiften!

En relation i tolv bilder

Slutuppgift: En relation skildrad i tolv bilder.

Din slutuppgift är ganska omfattande. Du ska skildra en relation i tolv bilder.

Relationen

Följande kriterier gäller för vilken typ av relation du får välja.

 1. Relationen ska bestå av två parter, t ex mor och dotter eller ett kärlekspar.
 2. Minst en av parterna måste vara en individ med känslor och vilja, men inte båda. Behöver dock inte vara en människa, det kan också vara t ex en hund. Det är alltså ok att göra en bildserie om Emils relation till studentlivet. Det går också att göra en skildring där ena parten är frånvarande, till exempel Francesca och hennes döda syster.
 3. Relationen kan vara helt okomplicerad, alltså att parterna (om det är ett par) verkligen älskar varandra på alla sätt och vis och allt är bara positivt. Men sannolikheten att engagera läsaren ökar om du väljer en relation som har både positiva och negativa sidor. Precis som med teveserier alltså, det måste finnas något att tänka på, både bra och dåligt.

Målet med din skildring i sin helhet ska du formulera i skrift.

För att jag ska kunna bedöma hur bra du lyckats, så behöver jag veta vad du försökte åstadkomma. Därför måste din beskrivning av vad du vill åstadkomma vara ganska utförlig, och den presenteras i skriftlig form. Du måste skriva saker som till exempel:

I min skildring "Emelie och fotbollen" har jag försökt fånga både glädjen i framstegen och i att umgås med lagkamraterna, men även den stora trötthet hon kan känna när hon ska ge sig ut på sina tidiga löprundor.

Varje bild ska ha en bildtext

Yes. Ibland kan bildtexten vara så kort som "Klockan är 18:30, och Nadja är redan färdig att gå och lägga sig."

Du ska beskriva varje enskild bilds funktion

I dokumentationen till slutuppgiften måste du beskriva vad du tänkt med varje enskild bild i serien, vad just den bilden ska bidra med till helheten. Jag måste också kunna se att du vet vad du gör, så du skriver till exempel något i den här stilen (detta är alltså inte detsamma som bildtexten).

Nu är Ronny på nattklubben, här kan han och Katja verkligen leva ut tillsammans. Deras vanliga vardagsbekymmer är glömda, de dansar och dricker. För att gestalta den här bekymmerslösheten har jag valt en uttrycksfull bild med lutande horisont och en liksom explosiv komposition där jag gått väldigt nära. Bilden är oskarp, vilket jag anser ytterligare understryker Ronnys berusade tillstånd. Färgerna är lite tillskruvade i Photoshop, även det för att understryka att Ronny och Katja nu befinner sig i en värld som är fjärran från den vanliga grå vardagen.

Du ska göra sammanlagt tolv bilder, och bilder av följande typer måste vara med för att du ska bli godkänd:

 • Minst en etableringsbild. Var utspelar sig den här historien? Vad är det för årstid? Vilken tid på dygnet? Vilket socioekonomiskt sammanhang?
 • Ett intimt porträtt av varje part. Om du har en huvudperson = 1 porträtt. Om du har två = 2 porträtt eller ett porträtt där båda är med. Med "intimt" porträtt menar jag att personen ska kännas uppriktig och nära. Så avhåll dig från den typen av "trevliga leenden" som man ser till exempel i skolfoton.
 • Minst en narrativ detaljbild. Narrativa detaljer är bilder utan människor, men med en fångad detalj som fördjupar berättelsen. Kan till exempel vara ett fotografi som visar att en person har ett fotografi av en annan person i sin plånbok. Det kan också vara en bild in i kylskåpet hemma hos Ronny, där vi ser vad han brukar äta.
 • Minst ett "händelselöst narrativ med människa". Lär av Philip-Lorca diCorcia. Detta är alltså en bild som ska väcka känslan "vad har hänt?" och ”vad ska hända sedan?” . Minst en av dina huvudpersoner ska vara med i bilden, men den ska vara passiv.
 • Minst en bild som är aktiv och narrativ. Med detta menar jag att vi får se minst en av huvudpersonerna i handling, att hen gör någonting. Det kan vara något stillsamt, som till exempel att måla naglarna eller brygga kaffe.

Dessa 5 bilder är alltså obligatoriska. De övriga 7 bilderna styr du över helt själv. Glöm inte att ange i bildbeskrivningen vilken bild du anser är vilken.

Fotograferingen: Du måste fotografera vid minst 3 olika tillfällen

När det gäller fotograferingen så måste din skildring bygga på att du skaffar ditt material vid minst 3 olika tillfällen. Detta för att:

 • Det ska bli en bredd i din skildring (t ex vad gäller olika miljöer, olika tider på dygnet, dina personer har inte samma kläder hela tiden).
 • Du ska gå igenom ditt material mellan fotograferingarna, och få tid att reflektera över hur du ska komplettera och gå vidare.

Lämna in texten i PDF-format, och bilderna som .jpg-bilder (inte monterade i PDF-dokumentet).

Jag vill alltså ha 13 filer av dig. Bilderna vill jag att du numrerar från 01–12, så att de kommer i rätt ordning. Se till att detta nummer ligger allra först i filnamnet [01 hemma hos Ronny.jpg]

Ditt PDF-dokument ska innehålla följande:

 • Titel på ditt projekt.
 • Ditt namn.
 • En presentation av projektet i sin helhet.
 • En kort beskrivning över dina minst 3 olika fototillfällen, och hur du valt dem.
 • En lista över de bilder som ingår, och för varje bild ska du ange:
 • Bildens nummer.
 • Bildtext (alltså en kortare text av den typ som kan användas vid en eventuell publicering, ofta bara en enda mening).
 • Din beskrivning av bildens funktion i serien, och hur du gjort för att bilden ska fungera så bra som möjligt.
 • Du ska också ange om denna bild är en av de fem obligatoriska bilderna, och i sådana fall vilken.

Deadline är tisdag 31 maj.

För att jag ska hinna läsa igenom din text och se dina bilder innan slutredovisningen den 2 juni, så behöver jag ditt material senast onsdagen 31 maj (midnatt).

Här lämnar du in materialet till mig.

Och på Canvas lämnar du in samma material, i en mapp som troligen heter "Slutuppgift".

Vad behöver jag för att få G?

För att få godkänt ska du ha uppfattat alla instruktioner korrekt samt följa dem.

Vad behöver jag för att få VG?

För att få VG ska du till fullo förstå och följa alla instruktioner ovan, samt genom både dina bilder och tillhörande texter visa att du har en god känsla och förståelse för hur bilder kommunicerar och samverkar med varandra.

Dina bilder behöver uppnå viss höjd när det gäller kreativitet estetiskt uttryck. Det är alltså inte möjligt att få VG om det framstår som att du är oengagerad i ditt projekt.

Du ska också visa att du behärskar den terminologi vi använt under kursen för att beskriva olika element (t ex "narrativ", "intim", "informativ", "gestaltande/gestaltning", "illustration", "staffage", "komposition", "mjukt ljus/hårt ljus").

Frågor?

Det går bra att mejla mig på goran@bildspraket.se om du behöver fråga något kring slutuppgiften. Starta ämnesraden med texten ”JU2023”, för jag har autosortering på min mejl. Det gör det så mycket lättare för mig.

Lycka till!

/Göran