Grupp B: Schema och länkar

Intern sida för medlemmarna i feedbackgrupp B som i Barthes. Här finns alla länkar som behövs inför feedbackträffarna.

Denna text är för dem som prenumererar på Brons, Guld and Det fotografiska språket tiers

Prenumerera

Har du redan ett konto? Logga in