Träningspass

Träningspass för medlemmar. Gör vilka du vill, när du vill och hur ofta du vill. Du får personlig feedback på ett träningspass i månaden.

15: Objekt Medlemmar Öppen

Ett krävande träningspass som skärper din blick och öppnar tanken. Passar bra att sprida ut över en månad.

Göran Segeholm
Göran Segeholm
Träningspass

14: Habitat Medlemmar Öppen

Gör ett autentiskt porträtt av ett liv.

Göran Segeholm
Göran Segeholm
Träningspass

13: Sekvens Medlemmar Öppen

Berätta om ett skeende genom en kronologisk bildserie.

Göran Segeholm
Göran Segeholm
Träningspass

12: Abstrakt Medlemmar Öppen

Träna din förmåga att påverka läsarens känslor och associationer enbart med hjälp av färg, form, linjer, komposition och ljus.

Göran Segeholm
Göran Segeholm
Träningspass

11: Frikort Medlemmar Öppen

När du inte hinner genomföra ett vanligt träningspass kan du istället få en läsning av en bild du redan tagit.

Göran Segeholm
Göran Segeholm
Träningspass

10: Djupläsning Medlemmar Öppen

Träning av ditt bildseende utan att du fotograferar. Redovisning i kortfattad skrift. Kräver en vecka.

Göran Segeholm
Göran Segeholm
Träningspass

9: Pokerface Medlemmar Öppen

Ett iscensatt narrativ som kräver planering. Bra möjlighet att träna ljussättning. [Tidskrävande]

Göran Segeholm
Göran Segeholm
Träningspass

8: Utanför Medlemmar Öppen

Tränar bildseendet och förmågan att flytta läsarens uppmärksamhet utanför bildramen. [superkort text, inga ledtrådar]

Göran Segeholm
Göran Segeholm
Träningspass

7: Tid Medlemmar Öppen

Konceptuellt pass som tränar din förmåga att kreativt lösa visuella problem.

Göran Segeholm
Göran Segeholm
Träningspass

6: Musik Medlemmar Öppen

Estetiskt / gestaltande. Tränar förmågan att överföra känslor mellan olika medium.

Göran Segeholm
Göran Segeholm
Träningspass