* Femte arbetspasset: Alla sinnen

Göran Segeholm
Göran Segeholm

Den här veckan är din uppgift att skicka in en bild som väcker minnen som är relaterade till andra sinnen än synen — alltså hörsel, smak, lukt eller känsel (och möjligen också balans).

Vi kommer att använda bilderna under nästa träff, så det är väldigt värdefullt för mig att få så många bidrag som möjligt.

Så här är ”reglerna”:

  • Bilden du väljer får inte vara mindre än 1500 pixlar på längsta sidan. Du kan kopiera direkt, eller fotografera av ur en tidning eller bok. Gör det så bra du kan efter de förutsättningar du har. Skanna går ju också bra, om du har möjlighet.
  • Bilden du väljer ska tilltala dig som helhet. Det ska vara en bild som du känner att du kan skapa mening av, en bild som lockar fram din kreativitet och lust som bildläsare.
  • Bilden ska, bland annat, väcka associationer hos dig som inte bara har med synen att göra, utan också får dig att känna dofter, höra ljud, känna beröring, vind eller temperatur, eller känna smak.
  • Namnge din bildfil med det sinne som den är starkast kopplad till utöver synen, till exempel känsel.jpg eller lukt.jpg.

Här laddar du upp din bild. Deadline är torsdag den 18 april kl 09:00.