Innehåll och form

Göran Segeholm
Göran Segeholm

Fotosidanåret med Göran Segeholm: 2/12

Tack för igår, det var väldigt givande, och stimulerande att höra alla diskussioner.

Jag håller den här dokumentation lite kort idag, för jag har någon typ av bug som gör mig trött och hängig. Men kom tillbaka till den här sidan senare, så kommer du att hitta lite dokumentation om innehåll och form, vilket var gårdagens stora samtalsämne.

Jag kan bjuda på en sak så länge, och det är ett citat från kritikern Kurt Bergengren, som skrev flitigt om fotografi på 1960 -70 och -80-talet i svensk press. Så här svarar han på frågan om vad som karaktäriserar ett bra fotografi.

Det som avgör om en bild håller kvar blicken och fastnar i minnet är och förblir: väsentligt innehåll har fått en skärpt form. Om en bild med enbart artistisk presentation1  är dålig, så beror det kanske på att formen är intressantare än motivet, men inte tillräckligt intressant för att räcka som motiv. Till svagheten hos en dokumentärbild2 hör kanske att formen är slapp, men kanske också för väloljad. Med slagkraftig komposition eller en spirituell knorr tror en del fotografer att de kan dölja att deras kunskap i ämnet är ringa eller att känslan fattas.
fotnoter
  1. som saknar ett starkt innehåll
  2. som främst bygger på sitt innehåll

Men nu över till månadens uppgift!

Månadens uppgift

Mirrors & Windows

‌Bakgrund till uppgiften

1978 kurerade en av fotohistoriens mest inflytelserika museiintendenter, John Szarkowski, en stor utställning med namnet Mirrors and Windows på Museum of Modern Art i New York. Det var en samlingsutställning med verk av många olika fotografer. De gemensamma nämnarna var tre:

  1. Alla var verksamma i USA.
  2. Alla hade haft sitt genombrott någon gång under de senaste 20 åren. (Av det skälet är många av tidens ”stora namn” — som till exempel Ansel Adams och Irving Penn — inte representerade.)
  3. Alla hade vad Szarkowski kallade ett ”privat” bildspråk, vilket innebär att de stod utanför de stora, klassiska genrerna, alternativt sågs de som förnyare av den genre de var verksamma i.

Det som intresserade John Szarkowski var hur fotografin förändrats i övergången mellan 1950 och -60-talet. Han menade att den dominerande synen på 1950-talet var att en fotograf var en pålitlig uttolkare av de händelser och samhällsfrågor han fick privilegiet att bevittna”.

Från det kollektiva till det subjektiva

Som en ”pålitlig uttolkare” ställde sig fotografen så att säga i samhällets tjänst och berättade kollektivets historia snarare än individuella berättelser. Den tendensen blev som allra tydligast i den stora utställningen Family of Man som turnerade jorden runt på 1950-talet. På den här tiden betraktade många fotografer stora bildtidningar som Life och Time Magazine som viktiga plattformar för att publicera seriösa fotoprojekt. Men det skulle ändras i och med att televisionen gjorde bildmagasinen mindre relevanta. Det blev samtidigt också allt billigare att resa, vilket gjorde att efterfrågan på bildreportage minskade.

De unga fotograferna bytte inriktning. Eftersom efterfrågan på kollektiva bildberättelser (till exempel dokumentära reportage från alla världens hörn) minskade fanns det skäl att bli mer privat och egensinnig. Fotografin gick allt mer från att försöka vara objektiv till att bli uttalat subjektiv.

Speglar och fönster

Men John Szarkowski nöjde sig inte med att göra en samlingsutställning som skulle visa upp den nya subjektiva inriktningen inom fotografin. Han ville också visa på att det finns olika sätt att vara subjektiv. Han skapade en dikotomi (ett motsatspar) som gick från att använda kameran för ”self expression” (självuttryck) till att använda den som en ”method of exploration” (utforskning).

Det han tyckte sig se var att de 84 utvalda fotograferna var helt olika varandra när det gällde förhållningssättet till sina berättelser. De han kallade mirrors (speglar), använde fotografi för att upptäcka och visa sin inre värld. De som använde kameran för att utforska och se sin omvärld på nya sätt kallade han för windows (fönster).

”Windows-fotograferna” valde inte motiv för att de var ”klassiskt bra motiv”, utan för att de intresserade dem på ett personligt plan. Bland dem fanns många namn som vi idag betraktar som giganter i fotohistorien, som Lee Friedlander, Diane Arbus, Helen Levitt, Joel Meyerowitz och William Eggleston. Flest bilder på utställningen, 5 av totalt 127, hade gatufotografen Garry Winogrand som också var med i windows-sektionen.

Och om du blir nyfiken på att lära dig mer om mirrors och windows så finns faktiskt hela utställningskatalogen att hämta som PDF från MoMA.

Själva uppgiften‌

Uppgiften omfattar två bilder. Den ena ska heta mirror.jpg, och den andra window.jpg. Jag vill att du döper dem exakt så, ingenting annat. Ditt namn ska inte vara med i filnamnet.‌

mirror.jpg

Bilden som heter mirror.jpg är en gestaltande bild som ska uttrycker något innerligt och personligt hos dig själv. Du har blicken vänd inåt, mot ditt eget själsliv. I allt du ser finns speglingar av detta liv, och det är vad du försöker fånga. Kanske blir din bild lite gåtfull, dunkel och kanske med inslag av hög abstraktion och oskärpa. ”Drömsk”, rent av.

  • Du får inte ta med något motiv som står på förbjudna listan nedan.
  • Du får inte ta med något motiv i sin helhet, bara delar av motiv.
window.jpg

Den andra bilden, den som heter window.jpg, är också subjektiv, men inte som ett självuttryck. Istället visar den hur du uppfattar världen. Vad du lägger märke till som inte andra tycks lägga märke till. Vad du tycker är intressant. Den här bilden är förmodligen skarp, och om den är i färg så är färgåtergivnignen korrekt. Det kan mycket väl också vara så att den bygger på hur det ena förhåller sig till det andra, det vi kallar för en juxtaposition.

  • Du får inte ta med något motiv som står på förbjudna listan nedan.
  • Ditt huvudmotiv (eller dina huvudmotiv om det är fler) ska vara med i sin helhet, och får inte kapas av bildens kanter.

Inlämning

Här lämnar du in dina två bilder senast måndagen den 5 juni kl 09:00. (Jag lägger ner mycket arbete på genomgången, och tycker att det är ett väldigt trassel att hantera sena inlämningar.)

Förbjudna listan

Inget av nedanstående innehåll får vara med i dina bilder.‌

Människor
• Du själv (selfies) (x 3)
• Din egen familj (x 2)
• Egna barnbarn
• Vänner som äter
• Människor med udda kläder
• Kändisar (x 2)
• Musikgrupper (även de okända)
• Uppträdanden i offentlig miljö (gatuartister t ex)
• Bröllop där du själv är gäst

Djur
• Gulliga djur
• Egna husdjur (x 2)
• Djurbäbisar

Natur
• Solnedgångar (x 8)
• Soluppgångar (x 2)
• Norrsken
• Träd
• Skogtjärnar i morgondimma
• Rapsfält mot blå himmel
• Havet (x 2)
• Vattendrag
• Speglingar i vatten (x 3)
• Rimfrost

Matrelaterat
• Drinkar
• Din egen mattallrik (x 3)
• Avocadotoast
• Fota genom ölglas

Övrigt
• Luftballonger
• Saker som ser ut som mänskliga ansikten
• Reflektioner i glas

Nästa zoomträff tisdag 6 juni kl 19.00

Här är länken till träffen.