Tid

Göran Segeholm
Göran Segeholm

Mål

Att göra fyra fotografier som får läsaren att reflektera över tid. Det kan till exempel handla om sådant som går förlorat i tidens strömvirvlar, om att växa och utvecklas, om att allt är föränderligt eller om att tiden läker alla sår.

Men det finns en hake. De fyra fotografierna ska sträcka sig från extremt allmängiltigt till extremt personligt.

  1. Det första fotografiet ska vara så tydligt att ingen kan missa att bilden handlar om tid. Det kan hända att du tycker att den här bilden blir övertydlig, och att du därför har svårt att själv knyta an till den. Men gör den ändå, kom ihåg att syftet med träningen inte är att göra bilder, utan att skaffa erfarenheter. (Döp denna bild till "tid 1.jpg" vid inlämningen.)
  2. Den andra bilden ska ha en ganska tydlig koppling till tid, så att du bedömer att ungefär hälften av alla som ser den snabbt kopplar att den handlar om tid. (Döp denna bild till "tid 2.jpg" vid inlämningen.)
  3. Den tredje bilden ska vara ännu mindre tydlig, men du förstår den. Du börjar här bli osäker på om kopplingen verkligen kan gå fram, och du kanske tänker att de som inte tar in bilden på djupet kommer att missa det. (Döp denna bild till "tid 3.jpg" vid inlämningen.)
  4. Det sista fotografiet ska ha en koppling till tid och tidens gång som du hämtat ur ditt eget liv och dina privata erfarenheter. Det är kanske så att det bara är du i hela världen som förstår den, men det struntar du i. (Döp denna bild till "tid 4.jpg" vid inlämningen.)

Syfte

  • Att träna på att skildra motiv, i det här fallet "tid", som inte har någon fysisk existens (och därför egentligen inte går att fotografera), men som alla ändå kan "upptäcka" i bild. Det ger dig ett tillfälle att reflektera över vilka visuella markörer som indikerar "tid" (t ex klockor, bleknade fotografier, vissna blommor) och hur de kan användas på ett övertygande sätt.
  • Att få ett tillfälle att reflektera över vad som är allmängiltigt och vad som är  personligt i fotografi, och även få upp ögonen för vad som faller sig mest naturligt för just dig. Ibland kan det ju vara så att vi låser oss för att vi har en uppfattning om att bilder måste vara allmängiltiga för att ha ett värde, andra gånger vi kanske behöver öka graden av tydlighet för att nå fram med det vi vill säga.

Bra att veta

Ibland när vi pratar om fotografi och tid i samma mening så glider tankarna in på exponeringstider — frysta rörelser i förhållande till utdragna. Det skulle naturligtvis vara ett sätt att lösa en sådan här uppgift, men det skulle missa målet en aning. Bättre är om du lägger din energi på att arbeta med associationer till innehållet i bilden, kanske också komposition och ljus.

Om du har några fotografer du följer så kan du också studera hur de arbetar med tid som motiv. Bilderna ovan är ur Alec Soths bok I Know How Furiously Your Heart is Beating från 2019. Den består av porträtt och miljöer från hela världen, och jag tycker att många av bilderna bygger på en skildring av tid.

I den vänstra bilden, Vince, New York City, är ansamlingen av brev/trycksaker ett sätt att beskriva ackumulerad tid, likaså juxtapositionen mellan den äldre mannen i förgrunden och fotografiet på väggen av en yngre, naken man.

I den högra bilden, Galina, Odessa, är det också fotografier som bär berättelsen om tiden, men på ett tydligare sätt. De tre spegelbilderna kan föra associationerna till förändring, och hur vi under olika perioder uppfattar olika aspekter av oss själva.

Vad räknas vid bedömningen?

  • Om läsaren associerar till tid, och i sådana fall vilka faktorer som utlöser den associationen.
  • I bedömningen av den här övningen ingår också att reflektera över skillnaden mellan att göra bilder som bygger på gemensamma markörer för tid (t ex klockor eller gulnade fotografier i bild) och bilder som bygger på privata minnen och associationer.

Inlämning

Dropbox - Submit files
Dropbox is a free service that lets you bring your photos, docs, and videos anywhere and share them easily. Never email yourself a file again!

Kommentarer