Foto: Göran Segeholm, 2013

XVI: Vision och metod

Genmfördes söndagen den 16 april 2023.

Göran Segeholm
Göran Segeholm

I det här seminariet försökte vi belysa förhållandet mellan två olika beståndsdelar som är nödvändiga för att kreativa projekt ska kunna förverkligas — visionen och metoden. Båda är nödvändiga och roliga att ägna sig åt, och för att leva ett fotografiskt liv är det viktigt att utveckla båda sidorna parallellt.

  • Visionen är din idé om vad du försöker åstadkomma. Ibland är den medveten och nogsamt formulerad. Ibland är den omedveten och tagen för given.
  • Metoden är vägen du tar för att förverkliga visionen.

Samtalet blir fritt, kanske en aning ostrukturerat, och givande.

Innehållet nedan endast för Silver and Guld tiers

Prenumerera

Har du redan ett konto? Logga in