Inför söndagens zoominarium

Göran Segeholm
Göran Segeholm

Hej

Imorgon är det söndag. Och zoominarium på Bildspråket. Du har tidigare fått en länk till den här sidan, där du bland annat hittar en bild vi ska prata om, samt länken till zoom-träffen. Idag vill jag förbereda dig ytterligare på vad som ska hända.

Det här seminariet kommer till ganska stor del bygga på deltagarnas arbete. Du kommer att hamna i en grupp som ska diskutera en av följande frågeställningar.

Vad vill Ulf?

Den här gruppen ska gemensamt försöka komma fram till ett rimligt antagande om vad konstnären bakom verket vill uppnå. Ni tar med i beräkningen att serien som helhet kommer att bestå av ett tjugotal liknande bilder när den är klar.

Narrativ

Om du hamnar i den här gruppen så ska du tillsammans med dina gruppvänner formulera ett intressant narrativ — en berättelse — baserat på innehållet i bilden. Det kan låta ungefär som texten på baksidan av en roman.

Gestaltning

Vilken är den övergripande stämningen och känslan i bilden? Positiv? Negativ? Intensiv? Lugn? Sätt ord, och peka på de fem viktigaste faktorerna i bilden som bidrar till att skapa just den stämningen/känslan.

Ögats resa

Deltagarna i den här gruppen ska försöka komma överens om att beskriva vilken resa blicken gör när den färdas över bildytan. Hur komplex är bilden? Vilka är de starkaste blickfången? Vilka spännande detaljer kräver en längre läsning för att bli upptäckta?

Denotation/konnotation

Gör först en denotation, vilket innebär att ni formulerar vad bilden innehåller rent faktamässigt. Typ "ett hus" eller "en man med rollator". Peka ut fem särskilt viktiga beståndsdelar och gör sedan konnotationer — associationer — till dem. "En rollator konnoterar ohälsa", till exempel. Eller "höghus konnoterar förort".  

Ja, det var allt för idag. Hoppas att vi ses imorgon, för det här kommer att bli ett sjusärdeles intressant zoominarium.

Kommentarer