Infant AI Gives the Artist an Additional Brush, AI-rendering fritt efter Oscar Rejlander. 

81: Bilden, en kort resumé

Bildens historia målad med min bredaste pensel.

Göran Segeholm
Göran Segeholm

Ibland kör jag fast. Nu senast gällde det en packning i badrumskranen. När det händer brukar jag zona ut. Jag tänker en stund på att tiden står still när man är nära ett svart hål i rymden, eller så försöker jag föreställa mig hur ett gruppfoto med alla människor som levt före mig skulle se ut. Det går ju inte, men jag får distans till kranen.

Ibland kör jag fast när jag tänker på bild. Då backar jag några steg och tänker på de stora dragen. När man målar med en väldigt bred pensel så blir detaljerna irrelevanta, och det bli lättare att se vissa samband klart.

Det finns alltid massor att invända mot den breda penseln — en lång rad undantag och förenklingar. Med detta sagt, här kommer ett exempel på en text från min allra bredaste pensel.

Den här grottmålningen finns i La Covaciella, Spanien, och är cirka 14000 år. 

1: Först fanns djur. Sen fanns också människor. Människorna gjorde bilder.


Michelangelo, Adams skapelse, ca 1510.

2: Bilderna skulle helst likna verkligheten men samtidigt vara lite snyggare och lite mer spännande. Vissa var duktigare på att göra bilder än andra. Att bli en framstående bildmakare krävde mycket studier och hårt arbete.


William Cheseldens Osteographia, (1733), bestod av exakta avbildningar av skelett från människor och djur. Bilderna producerades med hjälp av en camera obscura. Behind the scenes-bilden ovan är samtida och ingår i verket. 

3: Några uppfann särskilda hjälpmedel. Ett var camera obscura, ett optiskt instrument som projicerade en bild av verkligheten på ett papper, så att konstnären kunde markera motivets konturer med en penna.


Henry Fox Talbot, Lacock Abbey i Wiltshire, 1835. Detta har jag skrivit om tidigare

4: Med tiden började några tänka att det vore praktiskt om det fanns ett ljuskänsligt papper att placera i camera obscuran, så att motiven kunde rita av sig själva. Och omkring mitten av 1800-talet hade de uppfunnit ett antal olika sätt att åstadkomma det. Nu behövde ingen längre studera anatomi och perspektivlära för att göra bilder som liknar verkligheten. Fotografin var född.


Nicolaas Henneman, Två män spelar schack, 1841.

5: Till en början ansågs den nya tekniken visserligen vara bra för att snabbt göra mekaniska bilder som liknade verkligheten, men de gjorde den inte snyggare på samma sätt som målningar kunde.


Oscar Rejlander, Infant Photography Gives the Painter an Additional Brush, ca 1856.

6: En del fotografer tillägnade sig målarnas estetiska ideal och kompositionstekniker. Konstfotografier började mer och mer likna målad konst.


Pablo Picasso, Flickorna från Avignon, 1907.

7: Eftersom fotografin tog hand om avbildningen av den gemensamma yttre verkligheten började målande konstnärer att flytta sitt fokus till en personlig inre verklighet istället. De började experimentera med uttryck för att gestalta vad de upplevde snarare än vad de såg.


Alvin Langdon Coburn, Vortograph, 1916–17.

8: En del fotografer tog intryck av måleriets nya, subjektiva och experimentella inriktning och närmade sig målarnas nya sätt att tänka. En ny sorts fotografi växte fram, mer subjektiv, experimentell och uttrycksfull än tidigare.


Lee Krasner, Night Creatures, 1965.

9: Bildkonsten, både måleri och fotografi, gick in i en period som handlade mycket om konstnärernas personliga känslor, uttryckta genom en driven och experimentell estetik.


Cindy Sherman, Untitled Film Stills #48, 1979.

10: När personliga känslor och erfarenheter hamnade i fokus räckte inte längre skicklighet i hantverket för att nå framgång. Istället efterfrågades i allt högre grad autenticitet och originalitet. Bildkonstnärerna sökte nya vägar för att uppfattas som relevanta. Många började experimentera med bilder som skulle få betraktarna att tänka snarare än att känna. En ny sorts bildkonst, den konceptuella, växte sig allt starkare.


Larry Sultan / Mike Mandel, ur Evidence, 1977. 

11: En del konstnärer började använda andras bilder istället för sina egna. Mike Mandel och Larry Sultans bok Evidence (1977) bestod av okommenterade dokumentära fotografier som de samlat in från olika myndigheter och organisationer som polis, brandkår, forskningscentra, laboratorier, teknikföretag och sjukhus. Boken fick stort genomslag hos en liten, men inflytelserik, grupp konstkännare. Den var svårgripbar för publiken, poetisk men samtidigt undflyende. Den ställde krav på att läsaren tänkte själv.


Idris Khan, Every Bernd & Hilla Becher Prison Type Gasholder / Every Bernd & Hilla Becher Spherical Type Gasholder / Every Bernd & Hilla Becher Gable Sided House, 2004.

12: Att vara en intressant bildskapare handlade under många årtusenden om att varsamt förvalta och förfina föregångarnas idéer och tekniker. Så är det inte längre. Bildskapare lånar, stjäl, blandar, skapar nytt, prövar ständigt nya tekniker och uttryck. Och när datorerna kom ökade möjligheterna ännu mer. Bilden ovan skapade Idris Khan genom att slå samman flera av Bernd och Hilla Bechers berömda fotografier med hjälp av Photoshop.


13: Men precis som med när camera obscura ledde fram till uppfinningen fotografi, så har nu digital bildbehandling lett oss fram till nästa steg — program som inte bara blandar bilder automatiskt, utan även hittar källmaterialet. Den bildgenererande AI:n är här, och vi har ingen aning om vart den kommer att ta oss.

Bildlivet går vidare med ännu en teknik.

Skuggspel

Var med på juni månads utmaning.

Roligt att se alla inlämningar till maj månads utmaning, som var ”vila”. Du som är betalande medlem — brons, silver eller guld — får inom kort en länk via mejl där du kan se alla bidrag. Silver- och guldmedlemmar kan i vanlig ordning se en video med kommentarer på utmaningssidan. Den släpps den 6 juni.

Skuggspel
Månadens utmaning, juni 2023
Veckomejl