Att se männen som ser på konsten (deras sätt att stå nära för att se vad den andre såg, blandningen av ljusa och mörka rockar, ljust och mörkt hår) var en starkare upplevelse än konsten de såg på. Foto: Göran Segeholm, 2017. 

89: Konst är en upplevelse.

Begreppet ”konst” är lika roligt att tänka på som det är svårt att greppa. När blir en bild ”konst”? Vad är konst för dig? Följ med i sommarens följetong i 7 delar.

Göran Segeholm
Göran Segeholm

Bildspråkets sommarföljetong, del 5 av 7

Tidigare delar
  1. Konst är ett hantverk.
  2. Konst är mode.
  3. Konst är andlighet.
  4. Konst är en utmaning.

Introduktion

Folkkäre konstnären Ernst Billgren besvarade en gång frågan ”vad är konst?” med motfrågan ”vem bryr sig”.1 Eftersom utmärkt konst har gjorts av folk med de mest skiftande uppfattningar om vad konst är, så spelar definitionen ingen som helst roll, resonerade Billgren vidare.

Det är sant att konstnärer knappast behöver kunna definiera ”konst” för att göra bra konst. Men ord finns för att vi behöver dem. Konstbegreppet skulle inte användas om vi inte behövde det för att formulera någonting viktigt. Somliga menar att konsten är särskilt viktig eftersom den ska ersätta all den religiösa mystik som gått förlorad i vår rationella, sekulariserade kultur.

Somliga av oss mår bra av att få prata om ”konst”. Problemet är att ordet är så fluffigt och elastiskt att vi lätt pratar förbi varandra när vi använder det. Frågan ”vad är konst?” har många svar.

Så nu sitter jag här i sommarskuggan på min bakgård och tänker på konst. Inte på bilder, skulpturer, installationer, happenings och performances, utan på själva begreppet. Vad vi lägger in i ordet ”konst”. När blir, till exempel, ett fotografi ”konst”?

I den här sommarföljetongen försöker jag reda ut de vanligaste definitionerna som jag uppfattar dem.

1) Vad är konst II (Langenskiöld förlag, 2011).

Del 5. Konst är en upplevelse.

När vi ställer frågan ”är detta konst?”, så tänker de flesta på konst som objekt — en tavla, en skulptur eller en installation. I den här serien har vi tittat på en del olika modeller som människor använder för att besvara frågan. Är verket utfört med skicklighet? Ser det ut som konst? Finns det en andlig dimension i verket? Får det mig att tänka nya tankar?

Men tänk om vi definierade konst som en särskild typ av upplevelse istället för en grupp av objekt? Jag vill göra en liknelse med fysisk träning.

Om du snabbt tänker på träning, så ser du kanske framför dig någon som lyfter tyngder på ett gym eller gruppgymnastik på Friskis & Svettis. Det är träning som utförs på en plats som är gjord för träning. Fint. Men det är också träning att ta trapporna istället för hissen. Träning kan ske var som helst, utan att det sker på platser särskilt utformade för träning. Det kan vara en del av vardagen, och är inte mindre träning för det.

Översatt till konst — om du tänker på konstupplevelser, så ser du kanske framför dig någon som betraktar en tavla på ett museum eller ett konstgalleri. Upplevelser av konst på platser som är skapade för ändamålet. Men tänk om det är möjligt att ha konstupplevelser utan konst, precis som det är möjligt att träna utan att gå på gymmet? Om du står och väntar på bussen en dag och får syn på en scen på andra sidan gatan som ger dig samma typ av upplevelse som den du får av bra konst, spelar det då någon roll att det du såg inte var avsett att ge den effekten, att det inte var ”ett konstverk”, utan kanske bara hur ljuset föll på mannen som stod lutad mot tegelväggen och rökte?

Världen är full av ”oavsiktlig konst”. Känslan av att upptäcka den har vissa likheter med känslan av att bli förälskad eller attraherad av en annan människa. Det är svårt att förklara i ord, för attraktionen kommer från en plats som ligger djupare än språket. Du ser någonting, och detta något har ”det”. Eller för att använda en annan förälskelseliknelse; ”det säger bara klick”.

Hur känns en konstupplevelse?

Men om konst är en typ av upplevelse, hur ska vi beskriva den? Här är några punkter som jag uppfattar är centrala för det vi brukar mena när vi säger att vi ”drabbas av konsten”.

1. Du går utanför dig själv

En av de fina egenskaperna hos bra konst är att den kan få dig att gå utanför dig själv. Du lägger ditt ego åt sidan och ser världen lite klarare. Kanske kan du med konstens hjälp få en aning om hur världen ser ut genom någon annans ögon.

2. Du blir uppfylld

Bra konstupplevelser tar hela din person i anspråk. Du känner dig uppfylld av upplevelsen, engagerad. På något plan är detta viktigt.

3. Du upplever mening

Sökandet efter mening är för närvarande en av den västerländska människans största utmaningar. En bra konstupplevelse kan påminna dig om din egen andlighet. Du förnimmer att det finns en mening med livet, även om du inte kan sätta ord på den.

4. Du kan inte (helt) klä upplevelsen i ord

En konstupplevelse, precis som en religiös upplevelse, går djupare än ditt intellekt. Därför kan du inte helt klä din upplevelse i ord. Du kan försöka och säkert komma en bit på vägen, men till slut inser du att det är lika hopplöst som att försöka att rationellt förklara varför du är förälskad i en specifik person. Det bara är så.

5. Du får en riktning, inte ett avslut

En sak som skiljer en konstupplevelse från att till exempel läsa en deckare, är att deckaren har ett slut. Betjänten gjorde det. Klart. Mysteriet är löst. Bra konst ger inte den typen av färdiga svar, utan är snarare en slags vägvisare som inspirerar dig att tänka och känna vidare.

Det här sättet att se på konst förutsätter naturligtvis att du tycker att en konstupplevelse skiljer sig från andra typer av givande upplevelser, som till exempel att se en romantisk komedi, att äta glass eller cykla riktigt fort i nedförsbacke.

Vad tycker du?

Om konst är en upplevelse, så är konst ingenting förrän någon upplever det som konst. Och då spelar det ingen roll om det stimuli som gav upphov till upplevelsen var avsett att vara konst eller inte.

Om du tar den här ståndpunkten nästa gång du diskuterar konst på familjemiddagen — räkna med följande för- och nackdelar.

➕ Fördelar
  • Konstbegreppet blir subjektivt, vilket innebär att du inte behöver bråka med någon om vad konst är.
  • Livet blir rikare när människor inser att de ständigt omges av stimuli som kan ge upphov till självständiga konstupplevelser.
  • Alla kan skapa sin egen konst, helt utan konstutbildning och nätverk.
➖ Nackdelar
  • Det kan vara svårt att få medhåll. De flesta är vana att se ”konst” som en beskrivning av en viss grupp av objekt, inte som en beskrivning av en viss typ av upplevelse.
  • Om det här synsättet får stort genomslag, så behöver ämnen som konsthistoria och konstvetenskap formuleras om från grunden, alternativt byta namn.
  • Om människor söker konstupplevelser i vardagen och gör egen konst i allt större utsträckning så blir kanske arbetsmarknaden för konstnärer lidande.

Nästa vecka tittar vi närmare på ställningstagandet Konst är en kvalitetsmärkning.

Veckans bildradiorepris: Hundra procent Stefan Ohlsson

När jag lyssnar på det här avsnittet från 2012 är det med både saknad och glädje. Kloka, vänliga Stefan Ohlsson gick bort 2018.

🎙️ 41: Hundraprocentsregeln
I det här avsnittet pratar Göran med Stefan Ohlsson, en av Sveriges ledande experter på digital bildbehandling. Men samtalet handlar mer om kärleken till fotografi som konstform än om tekniska frågor.

På den här sidan ser du samtliga avsnitt som är återpublicerade så här långt.

Juli månads utmaning går mot sitt slut

Jag har redan fått in flera fina bidrag till månadens utmaning Hus och träd. Chansen att lämna in ett bidrag (och därmed också få en kort kommentar på det om du är silver- eller guldmedlem) stänger tisdag den 1 augusti klockan 08:00.

Hus & Träd
Månadens utmaning, juli 2023

1 augusti klockan 08:00 går också nästa utmaning online. Om du inte orkar vänta tills nästa veckomejl för att se vad det är, så hittar du den som vanligt här.

Veckomejl