Fojo Bildjournalistik vt 24

Dokumnentation för kursen i Bildjournalistik, våren 2024.

Vår önskelista

Förberedelser.

Hur förbereder man sig bäst inför ett uppdrag?

 1. Börja tänka på uppdraget så tidigt som det bara går. Du behöver inte komma fram till något, bara sätta igång hjärnan lite.
 2. Gör en plan.
 3. Var beredd att överge planen.
Tänka som en fotograf.

Vad skiljer dem åt från vanligt folk?

 • De tänker mer på ljus, och är bättre på att förutse hur ett visst ljus påverkar gestaltningen i bild.
 • De tänker i komposition, vilket är detsamma som att kunna sätta en ram runt verkligheten och disponera innehållet i ramen.
 • De är bra på att se potentialen i motiv, och till exempel upptäcka juxtapositioner och narrativ.
 • De tänker på timing, på att ibland är ingen mikrosekund den andra lik.
 • De tänker på hur deras egen närvaro påverkar det de ska fotografera.
 • De är duktiga på teknik.
Befria tanken.

Hur förhindrar man att tankarna fastnar i gamla hjulspår?

Börja från början, och tänk på hur din bild ska tjäna texten och läsaren. Formulera detta problem, och lös problemet. Med andra ord. Börja inte med att tänka ”hur brukar en sådan här bild se ut?”, utan gå till problemet.

Få fler idéer.

Finns det något sätt att generera många bra idéer på kort tid?

Bra bilder i hopplösa miljöer.

När det är mörkt och murrigt och fult, vad gör man då?

Var gömmer sig bilderna?

Man säger att det ”finns bilder överallt”. Men hur hittar man dom?

Hur får man saker att hända?

Om världen fryser när jag kommer med min kamera, hur tinar jag upp den igen?

Att kombinera intervju och fotografi.

Hur kan jag tänka i den situationen?

Förutse bra lägen.

Kan jag träna upp min förmåga att se vad som är på väg att hända innan det händer?

Medvetna bildval.

Finns det någon typ av systematik jag kan använda i själva bildvalet, efter att bilderna är tagna?

Motvilliga motiv.

Tips och tricks(!) för att få människor att tycka att det skulle vara roligt att vara med på bild.

Övning 1: Juxtaposition

Här kan du läsa mer om juxtapositioner i bildjournalistiken.

Övning 2: Vykort

Och här kan du läsa Görans åsikt om åsikter. (Den här länken ledde tidigare till en stängd sida. Det är åtgärdat nu.)

Övning 3: Deadpan, abstraktion och det perfekta giftermålet.

Övning 4: Narrativ

Övning 5: Porträtt

Svåra situationer

Presskonferensen

 • Det är svårt att hitta vägar att göra en bild som inte gestaltar tristess.
 • Presskonferensen har inga visuella markörer för vad ämnet är.
 • Man kan inte styra över tiden.

Fel beslut av Försäkringskassan

 • Ljuset räcker inte!
 • De vill inte visa sina ansikten.
 • Hur ska man få bilden att tillföra något till texten.

Paneldebatt

 • Ljuset – kan bli mörka och oskarpa bilder.
 • Tråkig situation.
 • Abstrakt ämne.

Kommunstyrelsens ordförande

 • En person vi har plåtat många gånger.
 • Tråkig miljö.
 • Tråkigt ljus.

Barnens dag

 • För många människor.
 • Fråga om lov.
 • Fula möbler.

Övning 6: Trygga/Farliga Kalmar